Vakcinace koček

Vakcinace koček:

Doporučené očkování koček chrání zvíře před panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci. Revakcinace je každoroční. Lze kombinovat se vzteklinou, ale nelze doporučit, z důvodu možných postvakcinačních sarkomů. Kočky v ČR není povinnost zákonem očkovat, pouze v případě cestování.

Vakcinace koťat:

První vakcinace je vhodná od věku 8-10 týdnů. Revakcinace následuje za 3-4 týdny, po dosažení věku 3 měsíců. Vakcinace je každoroční. Takto naočkované zvíře je chráněno proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci. Tyto nemoci je doporučeno očkovat. Vzteklinu lze očkovat zvláš´ť nebo v kombinaci s výše uvedenými nemoci. Nelze ji však doporučit, z důvodu možných postvakcinačních sarkomů.

VAKCINACE Cena
Biofel PCH     proti panleukopenii, calicivirové a herpesvirové infekci (tzv. "trojkombinace", vhodná pro koťata) 550 Kč
Versifel CVR     proti virové rinotracheitidě (herpesviróze), caliciviróze a panleukopenii (tzv. "trojkombinace", vhodná pro koťata) 550 Kč
Biofel PCHR     proti vzteklině, panleukopenii, calicivirové a herpesvirové infekci 650 Kč