Starší pes a kočka

Stáří není nemoc, ale přirozený vývoj každého tvora. I když ve stáří nemoci přicházejí častěji. Starší organismus je vnímavější k nemocem a také uzdravování trvá déle. K tomu přistupuje snížená přizpůsobivost změnám a pokles výkonnosti tělesných funkcí.

Starý pes

V praxi se můžeme setkat s různými přepočty mezi psím a lidským rokem života. S oblibou chovatelé pokládají jeden psí rok za sedm let lidských, jindy je tento numerický vztah měněn v závislosti na probíhající fázi života (mládí, střední věk, stáří). Všechny tyto číselné přepočty jsou samozřejmě jen laickým zjednodušením.

Klíčem k zařazení psa do kategorie stáří je jak příslušnost k určitému plemeni, tak především parametr úzce související s plemennou příslušností – a tím je hmotnost psa.

Hmotnostní kategorie psa a věk, kdy začíná stáří:

1 – 10 kg 9 let
10 – 25 kg 8 let
25 – 45 kg 7 let
45 a více kg 6 let

Nejčastější chorobné stavy starých psů:

 • Zhoubné nádory
 • Degenerativní onemocnění kostry
 • Chronická srdeční choroba
 • Endokrinopatie
 • Obezita
 • Nezhoubná hyperplazie prostaty
 • Onemocnění zubů
 • Oční choroby
 • Chronická choroba ledvin

Stará kočka

U koček neexistuje přesný věk, kdy se z jedince stává „senior“. Každý jedinec stárne individuální rychlostí. Obecným vodítkem může být následující třídění:

Zralá kočka až kočka středního věku 7 – 10 let
Stárnoucí kočka (senior) 11 – 14 let
Stará kočka (geront) 15 a více let

Jak stáří mění Vaši kočku

 • Snížená kožní elasticita
 • Slábnutí chuti
 • Snížená tolerance stresu
 • Křehké drápy
 • Změny v režimu bdění a spánku
 • Snížená plicní kapacita
 • Ztráta sluchu
 • Snížená schopnost trávit tuky
 • Ztráta zraku

Stárnoucí kočky se hůře vyrovnávají se stresem, jejich imunitní systém slábne a jsou proto náchylnější k onemocněním jakými jsou cukrovka, hypertyreóza, onemocnění ledvin, nespecifické střevní záněty nebo rakovina.

Řada těchto chorobných projevů stáří se obtížně léčí anebo je spíše nevyléčitelná, co se týče již pozměněné stavby tkání. Jejich záludnost vlastně tkví právě v chronicitě, tedy v dlouhodobém průběhu, k němuž má psí a kočičí organismus tendenci se přizpůsobovat a neustále tak vyrovnávat stabilitu fungujícího tělesného systému. Právě chronicita choroby postupně po malých částech, a proto téměř neznatelně ukrajuje ze schopnosti pacienta přizpůsobit se nemoci, až jednoho dne dochází ke zhroucení oné vratké stability, takže pacient je předváděn na veterinární pracoviště ve stavu selhání toho kterého orgánového systému.

Co dělat, aby i starý pes a kočka byli zdraví?

Mimořádně důležitá jsou preventivní vyšetření, neboť stále platí že „předcházet nemocem je snazší než je léčit!“ Proto, podobně jako pro staré lidi, doporučujeme i pro stárnoucí zvířata pravidelné kontroly zdraví.

Proto si Vám dovolujeme nabídnout náš PREVENTIVNÍ GERIATRICKÝ BALÍČEK, jež obsahuje následující vyšetření:

 • Klinické vyšetření
 • Sonografické vyšetření dutiny břišní
 • EKG vyšetření
 • Laboratorní vyšetření krve
 • Laboratorní vyšetření moče

To vše za cenu 1800,- Kč!

Na vyšetření je třeba se objednat telefonicky nebo osobně přímo na našem pracovišti.