Odčervení psa a kočky

Odčervení psa a kočky = ošetření proti vnitřním parazitům

Tento úkon patří mezi základní chovatelská opatření. Při správném a pravidelném provádění odčervení ochráníte nejen zdraví Vašeho psa či kočky, ale zabráníte i nakažení člověka a především dětí. Mnoho parazitů je totiž přenosných ze zvířete na člověka.

Odčervení psů

Většina štěňat se rodí infikována nebo k jejich nakažení dochází bezprostředně po porodu při sátí mateřského mléka.

Chovná fena by měla být odčervena během krytí a poté až se štěňaty. Pozor na podávání odčervovacích přeparátů během březosti.

U štěněte by mělo dojít k prvnímu odčervení ve 14 dnech života a to nejčastěji podáním odčervovací pasty. Poté se odčervuje v pravidelných 14denních intervalech až do období 3 měsíců, tj. 4., 6., 8., 10., 12. týden věku štěňat. Poté se pokračuje v odčervování každý 3 měsíc až do stáří jednoho roku.

Dospělého psa bychom měli odčervovat každé 3 – 4 měsíce. Většina psů se odčervuje tzv. preventivně, tj. bez předchozího vyšetření trusu. Frekvenci ošetření řídíme podle počtu zvířat žijících v domácnosti, využití psa (pracovní a lovečtí psi), přítomnosti malých dětí apod.

Odčervení koček

Odčervení koťat probíhá, podobně jako u štěňat, brzy po narození. Koťata odčervujeme poprvé ve stáří 14 dnů a poté pravidelně ve 14denních intervalech do stáří 3 měsíců. Poté ošetřujeme každý 3. měsíc.

U dospělých koček přihlížíme především k jejich životnímu stylu. Pokud chováme kočku veku, kde se může snadněji nakazit, odčervujeme častěji, zhruba každý 3 – 4 měsíc. Pokud žije kočka výlučně v bytě, měli bychom ji odčervit každého půl roku, neboť i zde se kočka může nakazit vajíčky přinesenými z venku např. na obuvi.

Odčervovací preparáty

V dnešní době je na trhu velké množství přípravků na odčervení, které se liší především aplikační formou (tablety, pasty, spot-on), tak i spektrem účinnosti.

Při aplikaci těchto preparátů Vám doporučujeme řídit se radou veterinárního lékaře, případně příbalovým letákem výrobce. Dodržujte i cílový druh zvířete, pro který je daný preparát vyroben, protože kočka není malý pes. Respektujte hmotnostní kategorii zvířete, neboť většina preparátů se podává dle hmotnosti.

Poslední rada na závěr: Mějte na paměti, že žádné odčervovací schéma nebude fungovat, pokud nebudou naplněny základní zoohygienické podmínky při chovu zvířat: suché a omyvatelné výběhy a voliéry, čistota toalety, kvalitní krmivo apod.